0

Set ชานมกักตัว (10 ลิตร)

Set ชานมกักตัว (10 ลิตร)

Topping ML (บุก / มุก) 40 Oz - 0%

ประกอบด้วย

- ชานมต้มสดผสมนมสด (นมเมจิ) 10 ลิตร

- บุกเด้งบราวน์ชูก้า 1 XL [แช่ตู้เย็นได้เป็นเดือน]

- ไข่มุกลาวา 1 XL [พร้อมทาน ทานไม่หมดเข้าตู้เย็นอุ่นเวฟได้ 1 วัน]

- แก้วพร้อมฝา+หลอด 40 Set

SKU
SKU-1z2qf52tfk1z2qf52tfk
น้ำหนัก
100 กรัม
ราคา
2100 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน