0

Set ชานมกักตัว (2.5 ลิตร) Happy Meal 2.5 แก้วรีฟิล ลดโลกร้อน รุ่นถุงอาวกาศ

Set ชานมกักตัว (2.5 ลิตร) Happy Meal 2.5 แก้วรีฟิล ลดโลกร้อน รุ่นถุงอาวกาศ

Topping S (บุก / มุก) 5 Oz - 100%

ประกอบด้วย

- ชานมต้มสดผสมนมสด (นมเมจิ) 2.5 ลิตร

- บุกเด้งบราวน์ชูก้า 1 L [แช่ตู้เย็นได้เป็นเดือน]

- แก้วรีฟิล+หลอด 5 Set

SKU
SKU-73vfxxm8d73vfxxm8d
น้ำหนัก
100 กรัม
ราคา
715 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน